Projekotwanie ogrodzenia z Winylu na plot i bramę ze sztachetek nie zada pozwolenia na to oraz zawiadamiania tego faktu starostwu powiatowemu prócz szczególnych wypadków.

Projekotwanie ploty z Winylu na ogrodzenie i furtę sztachetowa nie potrzebuje zezwolenia na budowę ani zawiadamiania tego faktu gminie z wyjątkiem szczególnych przypadków.

Plotki z PCV na plot i bramę ze sztachet nie przekraczające poziomu 2,2 m budowane pośrodku dwoma sąsiadującymi działkami nie zadają żadnych formalności oficjalnych. Tyczy się to także ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:

  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i innych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów w sąsiedztwie dróg prywatnych i wew. nie będących drogami generalnymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy ogrodzenie PCV na ogrodzenie i bramę sztachetowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym lub urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia winno określać formę ogrodzenia, metodę przeprowadzenia jego instalacji i proponowany dzień rozpoczęcia budowy.
  5. Prócz zgłoszenia trzeba doczepić oświadczenie o prawie do dysponowania posiadłością w zamiarach budowlanych i jeśli jest to zadane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Niekiedy do budowy plot z plastiku na ogrodzenie i furtę sztachetowa wymagane są uzupełniające uzgodnienia tj. np. akceptacja administratora drogi na miejsce zjazdu.

Budowę płotu wolno zacząć po 30 dobach od chwili zgłoszenia planowania jego budowy, o ile biuro nie wniesie uprzednio protestu. Sprzeciw może zaistnieć w sytuacji, jak projektowane ogrodzenia Winylowe na plot i bramę sztachetowa jest niekompatybilne z określeniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej ulicy. W sytuacji gdy proponowane ogrodzenie z Winylu na plot i bramę ze sztachetekmoże zagrażać bezpieczeństwu ludzi lub mienia, np. przez blokowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować uzyskania pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamiaru stawiania płotu jest ważne przez okres dwóch lat. Brak przystąpienia do prac przez ów okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia oraz w przypadku chęci zbudowania ogrodzenia nieodzowne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Advertisements